Yarışmaya fotoğraf gönderilmemiştir. İlk yükleyen ol!

EDREMİT FOTOĞRAF VE SİNEMA SANATI DERNEĞİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. Yarışmanın Adı:  Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (EDFOD) Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Konusu ve Amacı:

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş mücadelesinde önemli bir dönemeç olan 23 Nisan tarihi Türkiye Büyük Millet Meclisinin de 102'nci kuruluş yıldönümüdür.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında Çocuk Bayramı olarak kutlandı.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayramdır.

Çocuklarımıza armağan edilen bir bayramın kutlandığı Nisan ay'ını çocuklarımıza ayırarak yarışmamızın konusunu da "Çocuklar Güzeldir" olarak belirledik ve tüm dünyadan katılımcılara açtık.

3. Yarışma Organizasyonu: Yarışma, Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (EDFOD) tarafından, Tunus LePhotographe Ajansı iş birliği ile yapılacaktır.

4. Yarışma Kategori/Bölümleri: Yarışma; Dijital (Sayısal) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5. Yarışma Koşulları:

     a. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

     b. Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.

     c. Yarışmaya; Seçici Kurul üyeleri ile birinci dereceden yakınları dışındaki tüm dünyadan fotoğrafçıların katılımına açıktır.

     d.  Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan veya renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılabilir.

     e. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

     f. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar (kolaj), cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar Kabul edilmeyecektir. İnsanlı veya insansız hava aracı (drone) vb çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

     g. Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

     h. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

     i. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.

     j. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

     k. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Bu durum diğer katılımcılara ekstra bir hak tanımaz. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

     l. Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

     m. Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.

6. Telif (Kullanım) Hakkı:
    a. Katılımcı, dereceye giren fotoğrafların Edremit Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (EDFOD) yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için EDFOD’a izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı EDFOD ile fotoğrafçıya aittir.

     b. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

    c. Ödül alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan EDFOD’un tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

    d. Ödül (derece, mansiyon ve özel ödül) alan fotoğraflar kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

    e. Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

    f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

    g. Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar EDFOD sisteminden 30 (otuz) gün sonra silinecektir.

    h. Ödül alan fotoğraflar https://www.edfod.org web adresinde ve EDFOD’un sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında yayınlanacaktır.

    i. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda EDFOD Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

    j. Katılımcılar; https://www.edfod.org adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

7. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

    a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, elden teslim vb.) kabul edilmeyecektir.

    b. Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi https://yarisma.edfod.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.

    c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.

   d. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.

    e. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

    f. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb. bilgiler bulunmamalıdır.

   g. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’yi de geçmemelidir.

   h. Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )kullanılabilir.

    i. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde https://yarisma.edfod.org/iletisim/ adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

    j. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için EDFOD sorumlu olmayacaktır.

8. Seçici Kurul :

Özcan ŞİMŞEK Edremit Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı
Abdellatif Akremi Fotoğrafçı, Tunus LePhotographe Ajansı Başkanı
Nibal Yerli Bekten Fotoğrafçı
Türkay Kandemir Fotoğrafçı
Ömer Faruk Sarı Fotoğrafçı

 

Jüri değerlendirmesi ONLINE PUANLAMA yöntemiyle yapılacaktır. 

9. Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi  : 10 Nisan 2022
Son Başvuru Tarihi : 15 Mayıs 2022
Jüri Toplantı Tarihi    : 16-19 Mayıs 2022
Sonuç Bildirim Tarihi  : 20 Mayıs 2022
Sanal Sergi Açılışı : 26 Mayıs 2022

 

10. Ödüller:
    Birincilik     : Başarı belgesi (PDF)
    İkincilik       : Başarı belgesi (PDF)
    Üçüncülük  : Başarı belgesi (PDF)
    Mansiyon    : Başarı belgesi (PDF)
    Sergileme   : Başarı belgesi (PDF)

    Yarışmada dereceye giren ve yüksek puan alan ilk 40 fotoğraf sanal sergi salonumuzda sergilenecektir.